Open cookbook
Open catalog

Poseta studenata UNS

28.02.2020

Kao deo saradnje između naše kompanije i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, započeli smo projekat studentskih obuka i prakse. Ponosni smo što smo u mogućnosti da ponudimo praktičnu i teoretsku obuku studentima, gde mogu iz prve ruke da vide i nauče sve o oplemenjivanju i uzgajanju ruža. Današnju terensku nastavu studentima hortikulture držala je Dr Jelena Čukanović.