Open cookbook

NAŠ TIM

Sa leva na desno: Olivera Ilić, Mirjana Mirić, Mirjana Vukosavljev, Deniza Milićev, Biljana Božanić Tanjga

Biljana Božanić Tanjga (Generalni Menadžer)

Doktorat u toku, suosnivač PGR. Uključena u sve faze oplemenjivanja ruža, kombinuje svoje iskustvo i znanje u oplemenjivanju za odabir i promociju inovativnih fenotip-genotip kombinacija ruža.

Mirjana Vukosavljev (Šef Odseka za Istraživanje i Razvoj)

Vođa nekoliko istraživačkih projekata, uključujući i četverogodišnje istraživanje na Departmanu za Oplemenjivanje bilja, Univerziteta u Vageningenu, gde je odbranila svoju doktorsku disertaciju na temu upotrebe molekularnih markera u oplemenjivanju baštenskih ruža.

Olivera Ilić (Oplemenjivač)

Diplomu doktora nauka iz naučne oblasti Biotehničke nauke je stekla na Univerzitetu u Novom Sadu, na Poljoprivrednom fakultetu, Departmanu za ratarstvo i povrtarstvo, gde se duži niz godina bavila naučno-istraživačkim radom.

Deniza Milićev (Glavni Baštovan)

Sa skoro 10 godina iskustva u radu sa ružama, ona nastavlja da unapređuje svoju stručnost kao deo PGR tima, kombinujući praktična i teorijska znanja.

Mirjana Mirić (Oplemenjivač)

Diplomu inženjera je stekla na Departmanu za Hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, Univerziteta u Novom Sadu. U Pheno Geno Roses d.o.o. radi od 2016. godine.