Open cookbook
Open catalog

NAŠ TIM

Pheno Geno Roses stvara ruže strastveno, uz pomoć nauke, sa mnogo strpljenja i u balansu sa prirodom. Tajni sastojak je snaga našeg tima.


Treća s leva : Biljana Božanić Tanjga
Generalni direktor u Srbiji I jedan od osnivača PGR-a. Doktorat u toku. Uključena u sve faze uzgoja ruža, kombinujući svoje iskustvo i oplemenjivanje kako bi selektovala i promovisala inovativne fenotip-genotip kombinacije kod ruža.


Prva s desna: Mirjana Vukosavljev
(Rukovodilac razvoja istraživanja) - odgovorna za nekoliko istraživačkih projekata, uključujući četvorogodišnje istraživanje na VUR Odeljenju za oplemenjivanje biljaka, gde je stekla doktorat o uzgoju baštenskih ruža pomoću markera. Oplemenjivač je i rukovodilac odeljenja za istraživanje u Pheno Geno Roses d.o.o.


Druga s leva: Olivera Ilić
(oplemenjivač) - zvanje doktora biotehničkih nauka stekla je na Katedri za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, gde je provela više godina kao naučni istraživač. Radi u PGR-u kao oplemenjivač.


Druga s desna : Deniza Milićev
(Menadžer oglednog polja) - Sa skoro 10 godina iskustva u radu sa ružama, nastavlja da proširuje
svoju stručnost kao deo PGR tima, pretvarajući teorijsko znanje u praktičnu upotrebu.


Prva s leva: Isidora Ludoški
(Marketing asistent) - Najnoviji član našeg tima, trenutno radi kao kreativni asistent u oblasti marketinga. Ona povezuje naučni rad, tehnologije i dizajn u cilju predstavljanja Pheno Geno ruža potrošačima i saradnicima.