Open cookbook
Open catalog
Open aroma

NAŠ TIM

Pheno Geno Roses stvara ruže strastveno, uz pomoć nauke, sa mnogo strpljenja i u balansu sa prirodom. Tajni sastojak je snaga našeg tima.


Prva sa desna : Biljana Božanić Tanjga
Generalni direktor u Srbiji I jedan od osnivača PGR-a. Doktorat u toku. Uključena u sve faze uzgoja ruža, kombinujući svoje iskustvo i oplemenjivanje kako bi selektovala i promovisala inovativne fenotip-genotip kombinacije kod ruža.


Druga s leva: Olivera Ilić
Oplemenjivač - zvanje doktora biotehničkih nauka stekla je na Katedri za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, gde je provela više godina kao naučni istraživač. Radi u PGR-u kao oplemenjivač.


Druga s desna : Deniza Milićev
Menadžer oglednog polja - Sa skoro 10 godina iskustva u radu sa ružama, nastavlja da proširuje
svoju stručnost kao deo PGR tima, pretvarajući teorijsko znanje u praktičnu upotrebu.


Prva s leva: Isidora Ludoški
Marketing asistent - Najnoviji član našeg tima, trenutno radi kao kreativni asistent u oblasti marketinga. Ona povezuje naučni rad, tehnologije i dizajn u cilju predstavljanja Pheno Geno ruža potrošačima i saradnicima.