NAVIGACIJA

KARIJERA

Mi u PGR verujemo da je obrazovanje, radoznalost i neprestano usavršavanje put do uspeha. Svaki član našeg tima je iskusni profesionalac posvećen praktičnoj primeni svoga znanja, sticanju novih iskustava i pomeranju granica svojih dostignuća.

Karakteristični smo po tome što smo od samog osnivanja naše kompanije otvoreni za studente i mlade profesionalce koje žele da saznaju više o uzbudljivom svetu uzgajanja i oplemenjivanja ruža. Verujemo da je edukacija mladih ljudi najbolja investicija u budućnost. Zbog toga pružamo teorijsku i praktičnu obuku studentima koji su zainteresovani za stručnu praksu u našoj kompaniji.

Ukoliko verujete da upravo vi posedujete potrebna znanja i veštine da postanete deo naše porodice, kontaktirajte nas na info@phenogenoroses.com

Karijera