NAŠ TIM

S leva na desno: Mirjana Vukosavljev Olujić, Olivera Ilić, Mirjana Mirić, Biljana Božanić Tanjga

 

Biljana Božanić Tanjga (M.Sc. u Hortikulturi)

Specijalizirala se za oplemenjivanje ruža i stekla oplemenjivačko i istraživačko iskustvo na ILVO Institutu u Meleu, Belgija i HAS Univerzitetu u Holandiji. Radi kao Generalni Direktor i Oplemenjivač Pheno Geno Roses d.o.o. od samog osnivanja kompanije.

 

Mirjana Vukosavljev Olujić (dr Oplemenjivanja biljaka)

Vođa nekoliko istraživačkih projekata, uključujući i četverogodišnje istraživanje na Departmanu za Oplemenjivanje bilja, Univerziteta u Vageningenu, gde je odbranila svoju doktorsku disertaciju na temu “Towards Marker Assisted Breeding in Garden Roses: From Marker Development to QTL Detection”. Radi kao Oplemenjivač i Šef Odseka za Istraživanje i Razvoj u Pheno Geno Roses d.o.o.

 

Olivera Ilić (dr Poljoprivrednih nauka)

Diplomu doktora nauka iz naučne oblasti Biotehničke nauke je stekla na Univerzitetu u Novom Sadu, na Poljoprivrednom fakultetu, Departmanu za ratarstvo i povrtarstvo, gde se duži niz godina bavila naučno-istraživačkim radom. Ona je najnoviji član Pheno geno Roses tima.

 

Mirjana Mirić (B.Sc. Hortikulture)

Diplomu inženjera je stekla na Departmanu za Hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, Univerziteta u Novom Sadu gde nastavlja svoje obrazovanje na polju oplemenjivanja biljaka. U Pheno Geno Roses d.o.o. radi od 2016. godine.